Gordon Martin raises £784.75 by cycling110 miles for Kidney Kids

Gordon Martin got on his bike his yellow T shirt and cycled an amazing 110 miles for Kidney Kids Scotland raising £784.75.

LATEST NEWS